Velkommen til Kjøkøy Velforening

Kommende arrangement 2016 - hold av datoene!

APRIL : 27 KL 18:00 -RUSKEN
JUNI : 18 -SOMMERFESTEN
AUGUST : 27 - GRILLFEST LEKEPLASSEN
SEPTEMBER : 23 – MØNSTERBODFEST
OKTOBER : 22 – OKTOBERFEST 
DESEMBER : 4 -JULEVERKSTED
FEBRUAR : 11 – HAVETS DELIKATESSER
MARS : 17 – ÅRSMØTE

Sjekk her for mere info!!


Årsmøtet ble gjennomført som planlagt. Det var ca. 40 fremmøtte og sakslisten ble gjennomgått.
Følgende ble valgt inn i styret:

Øystein Lindberg - Styremedlem
Anette Nilsen  - Styremedlem
Fredrick Ilbey - Varamedlem
Morten Johannessen - Nestleder
Petter Nygård - Leder 

Flott at så mange vil bidra, takk også til de sittende medlemmene.


Ruskenaksjon....kommer!


ÅRSMØTE I KJØKØY VELFORENING

FREDAG 11.03.15   Kl.18.30 på Grendehuset

 Saksliste for årsmøtet:

              1. Åpning

              2. Godkjenning av innkalling

              3. Valg av ordstyrer og protokollskriver

              4. Valg av to personer til å underskrive protokoll

              5. Styrets årsberetning

              6. Regnskap 2015

              7. Innkomne forslag

              8. Bevilgninger

              9. Valg

Forslag til årsmøtet må leveres skriftlig til styret v/Elling Sørum elling.sorum@lo.no.  innen 26.februar.

Regnskap, årsberetning samt valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli sosialt samvær med enkel bevertning.   Ta gjerne med en gevinst til utlodningen. 

På grunn av bevertningen er det bindende påmelding innen 1.mars til Elling Sørum, sms 95038843 eller e-post elling.sorum@lo.no                  

 VELKOMMEN! Mvh Styret i Kjøkøy Velforening 

 

 


 


 

Støtter DU Kjøkøy velforening gjennom Grasrotandelen?

Hundeeiere oppfordres til å plukke opp møkka etter hundene sine!